Gdy­by kon­struk­torzy kotłów pro­jek­towali sil­ni­ki ben­zynowe to mielibyśmy dziś auta z błyska­ją­cy­mi światełka­mi, palące po 50l /100km zostaw­ia­jące na drodze ślad w postaci struż­ki pali­wa zmieszanej ze smołą.
Dopiero na podobym do naszego forum domorośli tuningow­cy za pomo­ca pusz­ki po kon­ser­wie dla psa, rur­ki od kar­nisza , gwoździa z des­ki sza­lunkowej i gum­ki od kale­son dochodzili­by do spala­nia 10/ 100km bez czarnego dymu.

JanuszC@forum.muratordom.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.