Gdyby kon­struk­to­rzy kotłów pro­jek­to­wali sil­niki ben­zy­nowe to mie­li­by­śmy dziś auta z bły­ska­ją­cymi świa­teł­kami, palące po 50l /100km zosta­wia­jące na dro­dze ślad w postaci strużki paliwa zmie­sza­nej ze smołą.
Dopiero na podo­bym do naszego forum domo­ro­śli tunin­gowcy za pomoca puszki po kon­ser­wie dla psa, rurki od kar­ni­sza , gwoź­dzia z deski sza­lun­ko­wej i gumki od kale­son docho­dzi­liby do spa­la­nia 10/ 100km bez czar­nego dymu.

JanuszC@forum.muratordom.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *