Poczy­ta­łem i chyba dobrze lek­cję odro­bi­łem bo PO RAZ PIERWSZY jestem zado­wo­lony z tego pieca. HURRA!!! Wresz­cie nie kopci, nie dymi a co naj­waż­niej­sze GRZEJE Zasy­pa­łem go węglem i zapa­li­łem od góry. Co prawda 5 godzin mi nie pocia­gnął bo na pierw­szy raz dużo węgla nie sypa­łem ale i tak duży suk­ces!! Po 30 min. mia­lem 80 na piecu a 70 poszło na ogrzewanie-wczoraj to tyle po 5 godzi­nach walki z pie­cem było plus czarno w kotłowni od dymu .
Via­drus obsłu­guje mi grzej­niki na górze i pod­ło­gówkę z grzej­ni­kami na dole więc zeszło­roczna zima była jed­nym wiel­kim a przede wszyst­kim zim­nym koszmarem.

Pio­tr­Rus @ forum.info-ogrzewanie.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *