Poczy­tałem i chy­ba dobrze lekcję odro­biłem bo PO RAZ PIERWSZY jestem zad­owolony z tego pieca. HURRA!!! Wresz­cie nie kop­ci, nie dymi a co najważniejsze GRZEJE Zasy­pałem go węglem i zapal­iłem od góry. Co praw­da 5 godzin mi nie poci­ag­nął bo na pier­wszy raz dużo węgla nie sypałem ale i tak duży sukces!! Po 30 min. mialem 80 na piecu a 70 poszło na ogrze­wanie-wczo­raj to tyle po 5 godz­i­nach wal­ki z piecem było plus czarno w kotłowni od dymu .
Viadrus obsługu­je mi grze­jni­ki na górze i podłogówkę z grze­jnika­mi na dole więc zeszłorocz­na zima była jed­nym wielkim a przede wszys­tkim zim­nym kosz­marem.

Piotr­Rus @ forum.info-ogrzewanie.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.