Ukryta prawda o węglu

Brudzi, smrodzi, kop­ci, pyli, kosz­tu­je i wyma­ga robo­ty, by otrzy­mać cokol­wiek ciepła. To wiz­erunek węgla, jaki zna­ją ludzie niepo­trafią­cy nim pal­ić albo ci, którzy tylko prze­chodzą uli­ca­mi obok kopcą­cych syfem kom­inów.

Spala się bez dymu, po roz­pale­niu nie wyma­ga doglą­da­nia, stale utrzy­mu­je w domu ciepło, a rachunek za cały sezon grzew­czy nie drenu­je kieszeni. To wiz­erunek węgla znany tym, którzy opanowali sposób praw­idłowego pale­nia nim.


(zobacz pełny rozmi­ar)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.