Więcej nas w internetach

Ekspan­s­ja wiedzy o czystym spala­niu węgla trwa. Pow­stał niedawno kanał Czyste Ogrze­wanie na YouTube, a oto pojaw­ił się na nim pier­wszy film demon­stru­ją­cy pracę kotła Camino roz­palanego od góry.

Nie obiecam, że filmi­ki będą się pojaw­iać reg­u­larnie, ale jeśli jak­iś pomysł będzie leżał w zakre­sie moich możli­woś­ci real­iza­cji, to zostanie tam umieszc­zony.

Od dziś jesteśmy też na Twit­terze — o, tutaj. Jeśli uży­wasz Twit­tera — śledź nas! Cza­sem dowiesz się czegoś ciekawego. Inni dzię­ki tobie także.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.