Więcej nas w internetach

Eks­pan­sja wie­dzy o czy­stym spa­la­niu węgla trwa. Powstał nie­dawno kanał Czy­ste Ogrze­wa­nie na YouTube, a oto poja­wił się na nim pierw­szy film demon­stru­jący pracę kotła Camino roz­pa­la­nego od góry.

Nie obie­cam, że fil­miki będą się poja­wiać regu­lar­nie, ale jeśli jakiś pomysł będzie leżał w zakre­sie moich moż­li­wo­ści reali­za­cji, to zosta­nie tam umieszczony.

Od dziś jeste­śmy też na Twit­te­rzeo, tutaj. Jeśli uży­wasz Twit­tera — śledź nas! Cza­sem dowiesz się cze­goś cie­ka­wego. Inni dzięki tobie także.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *