Rybnicki Eko Serwis o rozpalaniu od góry

Na por­talu rybnik.com.pl pojaw­ił się odcinek pro­gra­mu Eko Ser­wis poświę­cony pale­niu w domowych kotłach “od góry”. O spraw­ie opowia­da Julian Olewicz, “dzi­ałacz na rzecz klir luftu” — jak sam siebie określił.

Wiel­ki sza­cun dla pana Juliana za wytr­wałe rozpowszech­ni­an­ie infor­ma­cji o lep­szym sposo­bie pale­nia! Takich ludzi nam trze­ba 🙂

Źródło: rybnik.com.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.