Cała Polska czyta ze zrozumieniem rachunek za gaz

Zaktualiowano: 20 września 2021

Zasady rozliczeń z gazownią są dość złożone, z czego większość zapisana drobnym druczkiem. Zwykły człowiek nie ma czasu, sił ani chęci, by próbować to pojąć – a nie wie, że może płacić frycowe za tę niewiedzę. Niestety chęci przystępnego wyjaśnienia opłat za gaz nie widzę w mediach ogólnych ni branżowych, gdzie owszem, dużo się dowiesz o działaniach Gazpromu, ale nic o tym, jak rozumieć i optymalizować swój domowy rachunek za gaz.

Przygotowałem coś, co sam chciałbym przeczytać, ale nigdzie tego nie znalazłem: wyjaśnienie zasad rozliczeń z gazownią – ale nie żaden wykład z teorii czytania rachunków lecz odfiltrowane najważniejsze konkrety: ile, za co i dlaczego płacisz oraz co możesz w tym względzie zmienić, aby za taką samą ilość gazu zapłacić mniej.

Widziałem na ulicy gaz...

Kto sprzedaje gaz

W dostarczenie gazu do budynku mogą być zaangażowane dwie osobne firmy:

 • sprzedawca gazu – jemu płacisz za gaz i obsługę sprzedażową (wysyłka faktur, infolinia)
 • dystrybutor gazu – jemu płacisz za przesył gazu i utrzymanie infrastruktury (rura, licznik itp.)

Może też być i tak, że sprzedawcą i dystrybutorem jest jedna i ta sama firma.

Sprzedawcę gazu możesz zmienić niemal w każdej chwili. Dystrybutora – nie.

Umowa z gazownią

Umowa z gazownią kiedyś była jedna. I jedna była gazownia. Teraz umowy mogą być dwie:

 • umowa o sprzedaż gazu – ze sprzedawcą gazu
 • umowa o dystrybucję gazu – z dystrybutorem gazu
 • albo może być jedna umowa kompleksowa – o sprzedaż i dystrybucję gazu z jedną i tą samą firmą.

Jeżeli dostajesz jedną fakturę "za gaz" – masz umowę kompleksową. Jeśli zmieniłaś sprzedawcę gazu na inną firmę – otrzymujesz osobną fakturę od sprzedawcy, osobną od dystrybutora.

Umowa (taka czy inna) zazwyczaj jest bezterminowa. ALE – terminowe mogą być cenniki-lojalki w ramach tej umowy (zaraz do tego dojdziemy).

Kto ustala ceny gazu

Ceny gazu dla gospodarstw domowych nie są wolnorynkowe – podlegają państwowej regulacji poprzez Urząd Regulacji Energetyki (URE) i tak będzie przynajmniej do 2024 roku.

URE zatwierdzając ceny gazutaryfę dla poszczególnych sprzedawców gazu – bada, czy proponowany przez nich poziom cen ma odzwierciedlenie w kosztach działalności. Jest to stary sposób dbania o to, by sprzedawcy gazu nazbyt nie skubali klientów. Nowym (ku któremu dąży cała Europa i który będzie musiał wejść u nas do 2024 roku) będzie uwolnienie cen gazu, by regulował je wolny rynek (tak jak reguluje ceny chleba, cementu, parówek, lokomotyw i wielu innych dóbr) – z jednoczesnym wprowadzeniem jakiegoś mechanizmu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym (czego obecnie brak).

Poza taryfą sprzedawcy gazu mogą konstruować też inne oferty, w które już URE się nie wtrąca. Ale zatwierdzona przez URE taryfa wpływa na kształt tych ofert: żeby ktokolwiek chciał z nich korzystać, muszą się wydawać jakoś atrakcyjne, a więc nie mogą być droższe od taryfy (przynajmniej nie w sposób jawny).

Taryfa sprzedawcy kontra cennik-lojalka

Podstawowym sposobem rozliczenia z gazownią jest taryfa sprzedawcy:

 • każda w niej zmiana jest zatwierdzana przez URE
 • ceny gazu mogą się zmieniać w ciągu roku wielokrotnie – tak w dół jak w górę
 • bezterminowa, bez żadnych klauzul lojalnościowych – bez konsekwencji możesz się przenieść do innego sprzedawcy z miesiąca na miesiąc.

Taryfa jest niewygodna dla sprzedawcy gazu: zarabia on na tobie niewiele (tyle, ile URE pozwala) a ty możesz w każdej chwili zmienić sprzedawcę. Żeby te mankamenty taryfy zniwelować, sprzedawcy (nie wiem, czy pierwsi byli ci od gazu, czy od prądu) wymyślili cenniki.

Cennik to "umowa w umowie":

 • poza bezpośrednią kontrolą URE
 • ceny lekko niższe niż w taryfie, bywa że z faktyczną gwarancją braku podwyżek w okresie obowiązywania cennika (tyle dobrego – w prądzie już dawno tego nie ma)
 • terminowy – z karą za przedwczesne zerwanie (zerwaniem jest np. zmiana sprzedawcy)
 • z wyższą opłatą abonamentową, która przy małym zużyciu (kuchenkowicze) zje istotną część oszczędności z tytułu niższej ceny gazu
 • z dodatkowymi usługami typu bezpłatne wsparcie serwisanta w razie awarii kotła czy kuchenki (tutaj zapisałem dla potomnych przykładowy regulamin który za chwilę przeanalizujemy, ale trzeba zawsze czytać właściwy i aktualny, bo mogą się one szybko zmieniać)

Cennik jest opłacalny przede wszystkim dla sprzedawcy gazu: ma lojalnego klienta, więcej na nim zarabia.

Dla klienta cennik może być korzystny wtedy, gdy:

 • zużywa na tyle dużo gazu, że rabat na cenie paliwa i gwarancja stałej ceny da mu większe korzyści niż zabierze mu wyższa opłata abonamentowa (zawsze wymaga przeliczenia)
 • albo wie, że skorzysta z oferowanej usługi dodatkowej.
 • albo gdy ceny gazu rosną – można się ochronić przed podwyżkami, bo wygląda na to, że gwarancje stałej ceny są póki co prawdziwe i uczciwe (w prądzie też tak kiedyś było, ale gdy zaczął drożeć to sprzedawcy stopniowo przestali oferować gwarancję cen).

By skorzystać z cennika trzeba być absolutnie pewnym, że nie będzie konieczności zerwania go przed terminem – inaczej grozi to karą, nawet absurdalnie słoną: w Tauronie jest to na tę chwilę około piętnastokrotność normalnych rachunków za okres pozostały do końca cennika.

Z czego składa się rachunek za gaz

Dawniej gaz rozliczano w metrach sześciennych. Od ładnych kilku lat gaz rozliczany jest w kilowatogodzinach energii dostarczonej w paliwie [kWh]. Na rachunku znajduje się aktualny współczynnik konwersji (ile kWh jest w metrze sześciennym gazu).

Rachunek za gaz – choć bywa że długi i maczkiem zapisany – składa się z raptem kilku pozycji:

 • cena gazu [zł/kWh] – płacisz sprzedawcy
 • cena przesyłu gazu (opłata dystrybucyjna zmienna) [zł/kWh] – płacisz dystrybutorowi
 • opłata abonamentowa [zł/m-c] – trafia do sprzedawcy gazu, formalnie jest to opłata za obsługę klienta: rozliczenia, faktury, infolinię; ale także: za gwarancję ceny, za usługi dodatkowe.
 • opłata za "utrzymanie rury" (opłata dystrybucyjna stała) [zł/m-c] – płacisz dystrybutorowi nawet gdyby zużycie gazu było zerowe.

Nie da się w/w opłat uniknąć. Wysokość większości z nich zależy od wielkości rocznego zużycia gazu – rosną wraz ze zużyciem.

Pewne pole manewru jest w opłacie abonamentowej. Jest ona zależna:

 • od częstotliwości rozliczeń – im częściej chcesz mieć odczyt licznika i fakturę nie z prognozy tylko na podstawie odczytu – tym więcej trzeba zapłacić.
 • od taryfy / cennika – w taryfie jest niższa, w cennikach wyższa; przykładowo: w taryfie w PGNiG opłata abonamentowa przy rozliczeniu rocznym to ok. 4zł brutto/m-c, podczas gdy w Tauronie, w dwuletnim cenniku z gwarancją ceny gazu i usługą dodatkową opłata abonamentowa wynosi ok. 15zł brutto/m-c.

Grupa taryfowa

Grupa taryfowa decyduje o wysokości opłat za przesył gazu, opłaty abonamentowej i opłaty za "utrzymanie rury".

Przykładowa nazwa grupy taryfowej W–2.2 – oznacza:

 • W – rodzaj gazu (W dla gazu wysokometanowego typu E, S dla gazu zaazotowanego typu Lw, Z dla gazu zaazotowanego typu Ls)
 • 2 – pierwsza cyfra to grupa taryfowa według rocznego zużycia gazu (grupa 2. jest dla zużywających między 300 a 1200 m. szesc. rocznie; tutaj są opisane progi zużycia dla poszczególnych grup w PGNiG)
 • 2 – druga cyfra to częstotliwość odczytów, w tym przypadku dwa, a może być też 1 lub 12 (oznaczenie 12T)

Kuchenkowicze najczęściej trafiają do grupy W-1.1 (zużycie poniżej 300 m.szesc. rocznie, odczyt raz do roku) a ogrzewający domy – to zależy od wielkości domu i jego docieplenia, czyli od rocznej zużycia gazu.

Przydział do grupy taryfowej następuje głównie według zużycia gazu w poprzednim okresie rozliczeniowym. Jedyne, co możesz wybrać w tym temacie to częstotliwość odczytów licznika, czyli rozliczeń – faktur za zużycie a nie z prognozy.

Raz na rok możesz zmienić częstotliwość rozliczeń. Do wyboru jest:

 • raz do roku
 • dwa razy do roku
 • co miesiąc – ale sam musisz podawać odczyty.

Im częstsze rozliczenia, tym wyższa opłata abonamentowa – ok. dwukrotnie wyższa przy rozliczeniu miesięcznym niż przy rozliczeniu rocznym.

Regulamin usługi dodatkowej w ramach cenniku-lojalki

Tutaj jest przykładowy aktualny regulamin usługi dodatkowej w cenniku "Gaz z Serwisantem gazowym 24H" Taurona. Zawsze trzeba czytać aktualny regulamin dla cennika, który cię interesuje, gdyż mogą się one bardzo różnić i często zmieniać. To tylko przykład, czego się tam można spodziewać na ten moment.

Usługa dodatkowa obejmuje zupełnie bezpłatne usunięcie awarii domowej instalacji gazowej lub urządzenia gazowego: wymianę lub naprawę wszelkich elementów instalacji, naprawę urządzeń gazowych – na miejscu lub z dostawą do serwisu jeśli nie da się inaczej.

Od momentu zgłoszenia awarii:

 • specjalista gazownik ma przyjechać w max. 4 godziny (usługa 24/7, dotyczy także świąt)
 • zaś serwisant urządzeń gazowych przybędzie najdalej w 24 godziny (ale to już tylko w dni robocze)

Który z w/w przybędzie, zależy od rodzaju zgłoszonego problemu. Gdyby któryś z w/w czasów reakcji nie został dotrzymany – masz prawo zlecić naprawę komuś innemu, kto zrobi to szybciej a potem dostaniesz zwrot kosztów (w ramach limitów – o tym niżej).

Jest w regulaminie ściśle wymieniona lista urządzeń gazowych, których usługa dotyczy. To m.in. kotły gazowe, podgrzewacze wody, kuchenki itd. – generalnie chodzi o urządzenia trwale zainstalowane w mieszkaniu (nie ma tak, że sobie przenośny piec gazowy od szwagra przyniesiesz do naprawy). Co jeszcze: urządzenie do naprawy musi być już po gwarancji producenta.

Haczyki?

 • Usługa pokrywa koszty do 500zł brutto dla jednej awarii a można z niej skorzystać max. 6 razy w ciągu trwania cennika (w sumie max. 3000zł brutto). Gdy koszty naprawy przekroczą w/w kwoty, nadal można skorzystać z usługi – dopłacając resztę z własnej kieszeni.

I to tyle. Oczywiście jest trochę więcej różnych zastrzeżeń i wyłączeń odpowiedzialności w regulaminie (zrozumiałych i uzasadnionych) – nie widać żadnych pułapek.

Może ktoś sobie teraz zadać pytanie: jakim cudem sprzedawcy gazu opłaca się oferować takie usługi? Najprawdopodobniej opłacalność zasadza się na fakcie, że znakomita większość klientów nigdy z tej usługi nie skorzysta. Czyli jest to bardziej rodzaj ubezpieczenia: w razie "w" masz zapewnioną szybką interwencję pewnego fachowca a nie musisz dopiero kogoś szukać. Wygoda – która jak wiadomo kosztuje.

Patologiczne praktyki sprzedawców gazu

Wpychanie nieświadomych klientów na terminowe cenniki-lojalki

Niestety zdarza się, że sprzedawcy gazu (i prądu) wciągają ludzi w cenniki-lojalki bez ich pełnej świadomości. Przedstawiają tylko profity (tańszy gaz) a nie wspominają o kosztach i zobowiązaniach (potężna kara za wcześniejsze wypowiedzenie). Niby to wszystko masz opisane w tym drobnym druku i podpisujesz się, że zapoznałeś się i zgadzasz się – więc formalnie sam jesteś sobie winien...

Kara za przedterminowe wypowiedzenie cennika

Wypowiedzenie terminowego cennika-lojalki obłożone jest potężną karą finansową. Na ten moment w Tauronie jest to ok. piętnastokrotność normalnych rachunków, jakie pozostały do końca obowiązywania cennika.

W razie wypowiedzenia umowy lub cennika przed końcem jego obowiązywania płacisz ok. PIĘTNASTO-krotność normalnego rachunku. Fragment z Cennika GAZ_GD BW B SG24_NF_2_Q3_01.08.21-30.06.23 Tauronu

Pół biedy gdy świadomie godzisz się na takie warunki. A czasem warto się zgodzić np. w zamian za gwarancję stałej ceny na dwa lata. Niestety znając (znikomy) stopień zorientowania przeciętnego konsumenta gazu w zawiłościach tych wszystkich taryf, cenników, regulaminów przypuszczam, że ~90% ludzi nawet nie wie, na co się godzi. Mogą się boleśnie zdziwić jeśli z jakiegoś powodu przyjdzie im wypowiedzieć umowę/cennik.

Patrząc w szczegółowe warunki cennika, potencjalnych powodów do zapłaty kary jest przynajmniej kilka:

 • budynek dotąd częściowo mieszkalny przeznaczasz w 100% na działalność gospodarczą
 • nie akceptujesz regulaminu usługi dodatkowej (może się przez te dwa lata zmieniać)
 • wypowiadasz umowę – szczególnie problem jeśli umowę miałeś na wynajmowany budynek
 • likwidujesz przyłącze gazowe

Od kary ratuje tylko zawarcie nowej umowy na dostarczanie gazu pod innym adresem w ciągu 30 dni.

9 myśli nt. „Cała Polska czyta ze zrozumieniem rachunek za gaz

 1. Zbigniew

  Tak, rozliczenie roczne za 2021 z fakturą na ponad trzy tysiące zł z terminem zapłaty. Widnieje - Bilans "zero", więc w jakim celu załączana jest faktura z nieprzekraczalnym terminem zapłaty do końca marca/2022 za rok 2021, skoro wszystkie raty (rachunki) zostały uiszczone ??

  Odpowiedz
 2. Aga

  Witam, mam taką sytuację z Tauron. Cały czas mieliśmy odczyt licznika. W czerwcu Tauron wystawił faktury prognozowane na najbliższe pół roku. Po kontakcie z infolinią, że chce mieć dalej fakturę na podstawie odczytu otrzymalam informację, że nie ma takiej możliwości bo mamy za male zurzycie gazu niż to było przewidziane. Dlatego musimy płacić z góry prognozy.... i nie możemy tego zmienić.. czy tak jest u wszystkich sprzedawców gazu?

  Odpowiedz
  1. Mariusz

   Nie, w PGNiG mam od 4 lat co miesięczne odczyty, a zużycie mam ok 17m/3 miesięcznie i nikt mi nie mówił, że muszę mieć prognozy ze względu na małe zużycie.

   Odpowiedz
  2. Adam

   Podpisywałem ostatnio umowę z PGNiG. Tam też było tak, że albo prognozy, albo własne odczyty/odczyt sprzedawcy (u mnie za odczyt sprzedawcy byłaby dopłata). Zależało to od progu - poniżej pewnego dawali tylko prognozy i nie było innej opcji. Z tym, że płatności przy prognozie były co dwa miesiące, nie przedpłata.

   Odpowiedz
 3. Sławek

  Dostałem teraz roczne rozliczenie jakiś nowy druk nigdy takiego nie widziałem to jest dopiero majstersztyk oszustwa nie można w zaden sposób się połapać o co tam chodzi . Okresy i ilosci zużytego gazu pokrywają inne daty ,okresy tych oplat stałych ,zmiennych są inne oraz liczone do innych wielkosci zużycia a powinny się pokrywać z okresami poboru i wielkoscią poboru czarna magia ,ale szeroki pole do naciągania klienta. powinni natychmiast wrócić do starych druków gdzie każda rubryka była jasna jak slońce i wartości tam podane.Powinien tymi rozliczeniami zainteresować sie UOKiK poniewaz dotyczy to szerokiej grupy społecznej.

  Odpowiedz
 4. Emeryt pracujący 25 lat w dozorze pod ziemią a następnie 8 lat dla laboratorium

  Współczynnik konwersji-co miesiąc wyższy , czy ktoś mi wyjaśni jak pierwszego dnia miesiąca o godz.00.01 może poprawić się kaloryczność gazu w rurze przesyłowej. Dlaczego nie mogę pobrać do,, pipety"z dyszy kuchenki gazu,zawieść do laboratorium chemicznego ( zapłacić za zbadanie kaloryczności gazu wysokozmetanowego czyli wyżej wymienionego współczynnika) . Pracując na emeryturze jezdziłem do kopalń na dół i pobierałem do badania powietrze do ,,pipet" , miał węglowy, węgiel dowożąc to do tego laboratorium aby w powietrzu tym zbadali skład tlenu , metanu zaś w węglu i miale kaloryczność , zasiarczenie , itd. Wówczas po stwierdzeniu ,że współczynnik jest niższy dla wszystkich mieszkańców naszej ulicy pobierających gaz ziemny z tej samej rury domagał się zapłaty kar za nie dotrzymania jakości gazu. Chcę zaznaczyć ,że mam do tego uprawnienia.

  Odpowiedz
 5. Jarek

  To jak mam taryfę do wyboru W-2.12T - 1 odczyt inkasenta w roku umownym .
  VS
  W-2.1 - 1 odczyt inkasenta, 5 faktur prognozowanych, faktura raz w roku

  To co jest tańsze / lepsze ?

  Cytat:

  "od częstotliwości rozliczeń – im częściej chcesz mieć odczyt licznika i fakturę nie z prognozy tylko na podstawie odczytu – tym więcej trzeba zapłacić."

  Odpowiedz
  1. Darek

   Między wariantami taryf W2 są groszowe (dosłownie, max 1 zł/mc) różnice. Różnią się tylko opłaty stałe, najwyższy koszt czyli za paliwo gazowe oraz przesył takie same w obu.

   W przypadku cen gazu są duże różnice ceny między regionami. Najnowsze informacje na ich temat najlepiej zdobywać u źródła czyli na stronie BIP URE. Są tam na bieżąco publikowane taryfy. Na razie nie ma na przyszły rok ale do połowy grudnia muszą być zatwierdzone więc warto tam zaglądać.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.