Spis treści wątku Ekonomiczne spalanie węgla

Przegląd naj­ciekawszych postów z tem­atu Eko­nom­iczne spalanie węgla kami­en­nego (do strony 600), opisu­jącego czyste spalanie węgla metodą zapro­ponowaną przez Last Rico.

Oto pokłady wysokokalor­czynej wiedzy i dłu­go sezonowanego doświad­czenia w dziedzinie wdraż­nia Eko­nom­icznego, Eko­log­icznego i Bez­piecznego Sys­te­mu Spala­nia Węgla autorstwa Last Rico.

Pytasz, czy warto to czy­tać?

Dlaczego ja nie znalazłem tego forum 3 tony węgla wcześniej?! Nieważne 1800 PLN’ow w ple­cy!”

Nieste­ty Mura­tor po raz n-ty pozmieni­ał lin­ki do postów na forach w taki sposób, że stare przes­tały dzi­ałać. Wskutek tego spo­ra część poniższego spisu może prowadz­ić donikąd :/ 

Początek i koniec

Wybór kotła

Dobór mocy kotła

Opał

Węgiel

Miał

Koks

Drewno

Słoma, zboża

Olej silnikowy — dlaczego nie palić

Spalanie

Rozpalanie

Sadpal i inne wynalazki usuwające sadzę

Dmuchawa, nadmuch mechaniczny

Dolne spalanie

Sadza

Solenie węgla

Sterowanie spalaniem

Mechaniczny miarkownik ciągu

Elektroniczny miarkownik ciągu (MCI Bolecki)

Szyber/przepustnica w czopuchu

Analiza spalin

Problemy

Wyliczenia

Rozważania teoretyczne

Emisja tlenku węgla

Instalacja grzewcza i okolice

Bezpieczeństwo

Pożar sadzy w kominie

Kotły górno-dolne

Komin

Korozja niskotemperaturowa

Filozofia niemal

Warsztat

Kierownica Powietrza Wtórnego

Zawirowywacze spalin

Powietrze wtórne z popielnika + deflektor

Regulator ciągu kominowego

Rura Wezyra

Deflektor na KPW

Konkretne modele kotłów

Relacje

Mądrość ludowa

Inne ciekawe rzeczy

Jedna myśl nt. „Spis treści wątku Ekonomiczne spalanie węgla

  1. Pingback: Przegląd wątku już dostępny | Czyste spalanie węgla

Możliwość komentowania jest wyłączona.