Przegląd wątku już dostępny

Wątek Eko­nom­iczne spalanie węgla kami­en­nego na forum Mura­to­ra przez kil­ka lat spuchł do pon­ad 600 stron. Nie jest więc łat­wo znaleźć w nim cen­ną wiedzę, nawet jeśli śledzisz go od dłuższego cza­su. A szczegól­nie, jeśli przy­chodzisz jako świeżak i chcesz znać po pros­tu pod­stawy.

Na szczęś­cie jest już przegląd naj­ciekawszych postów z tego wątku! Szukasz rozwiąza­nia prob­le­mu? Niemal na pewno był on już wałkowany wiele razy. W przeglądzie wątku na pewno go zna­jdziesz. W każdym razie warto tam zajrzeć, bo wiele się dzi­ało i wciąż dzieje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.