Przegląd wątku już dostępny

Wątek Eko­no­miczne spa­la­nie węgla kamien­nego na forum Mura­tora przez kilka lat spuchł do ponad 600 stron. Nie jest więc łatwo zna­leźć w nim cenną wie­dzę, nawet jeśli śle­dzisz go od dłuż­szego czasu. A szcze­gól­nie, jeśli przy­cho­dzisz jako świe­żak i chcesz znać po pro­stu podstawy.

Na szczę­ście jest już prze­gląd naj­cie­kaw­szych postów z tego wątku! Szu­kasz roz­wią­za­nia pro­blemu? Nie­mal na pewno był on już wał­ko­wany wiele razy. W prze­glą­dzie wątku na pewno go znaj­dziesz. W każ­dym razie warto tam zaj­rzeć, bo wiele się działo i wciąż dzieje.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *