Przegląd tanich i czystych kotłów na węgiel i drewno

To jest lista kotłów zasy­powych speł­ni­a­ją­cych wymo­gi 5. klasy / Ecode­sign. Warto od razu mon­tować je z buforem ciepła – to obec­nie naj­tańszy sposób na ogrze­wanie tanie, czyste i niewyma­ga­jące wiele zachodu (o ile oczy­wiś­cie gdzieś nie zakazu­ją tego uch­wały antys­mogowe).

Defro Opti­ma DS

Drew-Met UNI DS (BW)

Eko-Wery Michał

MPM DS

Ogni­wo DS

Piecbud KJ-WD

Set­lans Mul­ti­fu­el

Viadrus U32

Coś dodać?

Trafi tutaj każdy kocioł zasy­powy speł­ni­a­ją­cy wymo­gi 5. klasy / Eko­pro­jek­tu – wystar­czy podesłać.

Gdzie jest dawny rank­ing kotłów? Zna­j­du­je się w stanie lik­widacji z powodu braku sił i środ­ków na jego należyte utrzymy­wanie.