Opał

Kup pan opał: tani czy dobry?

Kiedy i jaki opał kupować, aby kupić najko­rzyst­niej. Jakie para­me­try węgla są istotne i który do czego się nada­je. Jak odróżnić węgiel wysokokalo­ryczny od “papierowego” i nie dać się oszukać przy zakupie.

Katalog polskiego węgla

Przegląd rodza­jów i para­metrów węgla wydoby­wanego w pol­s­kich kopal­ni­ach.

Co robić gdy brakuje pieniędzy na opał

Uczone głowy myślą nad kotła­mi V klasy a tym­cza­sem niemało jest w tym kra­ju ludzi, którzy codzi­en­nie mają dylemat: kupić opał czy jedze­nie?
Na szczęś­cie bie­da nie musi być powo­dem by marznąć w domu. Zobacz, skąd wziąć opał za dar­mo lub za sym­bol­iczną opłatą, jak ograniczyć ucieczkę ciepła z budynku inwes­t­u­jąc 100zł oraz jak pal­ić, aby wydusić z każdej szu­fli pali­wa mak­si­mum ciepła.

Cudowne dodatki do opału

Na skle­powych półkach zna­jdziesz mnóst­wo suple­men­tów opału, które obiecu­ją mniejsze spalanie, więcej ciepła, usunię­cie sadzy, smoły i dymu. Ale po co płacić za usuwanie objawów niewłaś­ci­wego pale­nia, gdy moż­na pozbyć się przy­czyny paląc jak należy?