Blog

Możesz nie dożyć wiosny

Tej zimy w ok. 10 tysią­cach domów zapalą się nie­czysz­czone kominy. Więk­szość poża­rów skoń­czy się na stra­chu, ale wielu ludzi straci dach nad głową, a nawet odpro­wa­dzi rodzinę na cmen­tarz. 2000 osób Czy­taj dalej ›

Trudne rozstanie z szuflą

Niektórym szufla do węgla zrosła się z ręką i nie potrafią jej odstawić nawet wtedy, gdy bieganie z węglem staje się kompletnie nieopłacalne.

Gdyby samochody projektowano tak jak kotły węglowe to mielibyśmy dziś auta z błyskającymi światełkami, palące po 50l/100km, zostawiające na drodze ślad w postaci strużki paliwa zmieszanej ze smołą.
Dopiero na podobym do naszego forum domorośli tuningowcy za pomoca puszki po konserwie dla psa, rurki od karnisza, gwoździa z deski szalunkowej i gumki od kaleson dochodziliby do spalania 10/100km bez czarnego dymu.

» forum.muratordom.pl