Daj dymowi popalić!

Za dym płacisz min. 30% ceny paliwa. Sąsiadów możesz nie lubić, ale wędzić ich to drogi sport.

Pokazujemy jak obsługiwać twojego "kopciucha", aby przestał kopcić i zaczął spalać dym, tak jak to robią nowoczesne, drogie kotły.

Jak efektywnie palić węglem i drewnem

Blog

Szukamy osób do (współ)prowadzenia pokazów efektywnego palenia

Pokazy eko­no­micz­nego pale­nia pro­wa­dzone dotąd głów­nie siłami ekipy Ryb­nik bez dymu przy­cią­gają coraz więk­sze zain­te­re­so­wa­nie. Bar­dzo nas to cie­szy, ale też każe wzmoc­nić skład oso­bowy nim zapo­trze­bo­wa­nie prze­kro­czy nasze skromne moce prze­ro­bowe.… Czy­taj dalej »


Na gotowanie od spodu garnka patrząc

Połowa ludzkości gotuje na drewnie i węglu. Piece kuchenne dla tzw. trzeciego świata to jedno z niewielu pól, gdzie wdraża się oraz stale rozwija proste i skuteczne techniki efektywnego spalania drewna i węgla.

Asfalt w kominie czyha na ofiary

Jeśli tak wygląda twój komin, to przy każdym rozpaleniu w piecu możesz puścić dom z dymem!

Podhale Bez Dymu!

Czym i za ile ogrzewać?
Policz to.

Jakość powietrza w Polsce
aplikacja GIOŚ (Android, iOS)

Zanieczyszczenie powietrza
Aplikacja na Androida

Czy twój śmietnik cię ogrzeje?

Podobno ludzie palą śmieci, bo to tańsze niż właściwy opał. Sprawdźmy więc, ile i jakich śmieci trzeba spalić, aby ogrzać dom i czy to naprawdę jest tanie.

Węgiel na kolei

Jak wyglądała technologia spalania węgla w parowozach i jak próbowano ją ulepszyć? Czy rozwój techniczny maszyn parowych jest możliwy?

Gdyby samochody projektowano tak jak kotły węglowe to mielibyśmy dziś auta z błyskającymi światełkami, palące po 50l/100km, zostawiające na drodze ślad w postaci strużki paliwa zmieszanej ze smołą.
Dopiero na podobym do naszego forum domorośli tuningowcy za pomoca puszki po konserwie dla psa, rurki od karnisza, gwoździa z deski szalunkowej i gumki od kaleson dochodziliby do spalania 10/100km bez czarnego dymu.

» forum.muratordom.pl