Blog

Kraków padł

Kra­kow­ska uchwała anty­smo­gowa została unie­waż­niona przez Woje­wódzki Sąd Admi­ni­stra­cyjny. Tego nie spo­dzie­wali się chyba ani zwo­len­nicy, ani prze­ciw­nicy zakazu. Iro­nią demo­kra­cji jest fakt, że zakaz uchwa­lono dzięki zaan­ga­żo­wa­niu kilku-kilkunastu tysięcy Czy­taj dalej ›

Trudne rozstanie z szuflą

Niektórym szufla do węgla zrosła się z ręką i nie potrafią jej odstawić nawet wtedy, gdy bieganie z węglem staje się kompletnie nieopłacalne.

Gdyby samochody projektowano tak jak kotły węglowe to mielibyśmy dziś auta z błyskającymi światełkami, palące po 50l/100km, zostawiające na drodze ślad w postaci strużki paliwa zmieszanej ze smołą.
Dopiero na podobym do naszego forum domorośli tuningowcy za pomoca puszki po konserwie dla psa, rurki od karnisza, gwoździa z deski szalunkowej i gumki od kaleson dochodziliby do spalania 10/100km bez czarnego dymu.

» forum.muratordom.pl