Blog

Śląska gangrena węglowa (Metropol, 2006)

W gaze­tach prze­zna­czo­nych na roz­pałkę można przy­pad­kiem zna­leźć cie­kawe rze­czy z bliż­szej lub dal­szej prze­szło­ści. W dziale “Lek­tury z roz­pałki” znajdą się takie wła­śnie zna­le­zi­ska o róż­nej tema­tyce (jeśli masz coś cie­ka­wego i chciał­byś się Czy­taj dalej ›

Trudne rozstanie z szuflą

Niektórym szufla do węgla zrosła się z ręką i nie potrafią jej odstawić nawet wtedy, gdy bieganie z węglem staje się kompletnie nieopłacalne.

Gdyby samochody projektowano tak jak kotły węglowe to mielibyśmy dziś auta z błyskającymi światełkami, palące po 50l/100km, zostawiające na drodze ślad w postaci strużki paliwa zmieszanej ze smołą.
Dopiero na podobym do naszego forum domorośli tuningowcy za pomoca puszki po konserwie dla psa, rurki od karnisza, gwoździa z deski szalunkowej i gumki od kaleson dochodziliby do spalania 10/100km bez czarnego dymu.

» forum.muratordom.pl