Blog

Warsztaty z automatyzacji pieców na drewno

Na początku listo­pada w Nowym Jorku odbyły się warsz­taty z pro­jek­to­wa­nia pie­ców na drewno, które były kon­ty­nu­acją zeszło­rocz­nego kon­kursu na naj­lep­szy piec, rów­nież orga­ni­zo­wa­nego przez Alliance For Green Heat (orga­ni­za­cję non-profit pro­mu­jącą Czy­taj dalej ›

Trudne rozstanie z szuflą

Niektórym szufla do węgla zrosła się z ręką i nie potrafią jej odstawić nawet wtedy, gdy bieganie z węglem staje się kompletnie nieopłacalne.

Gdyby samochody projektowano tak jak kotły węglowe to mielibyśmy dziś auta z błyskającymi światełkami, palące po 50l/100km, zostawiające na drodze ślad w postaci strużki paliwa zmieszanej ze smołą.
Dopiero na podobym do naszego forum domorośli tuningowcy za pomoca puszki po konserwie dla psa, rurki od karnisza, gwoździa z deski szalunkowej i gumki od kaleson dochodziliby do spalania 10/100km bez czarnego dymu.

» forum.muratordom.pl