Ekonomiczne i czyste ogrzewanie węglem

poradnikNaresz­cie. Wszyst­kie pod­sta­wowe infor­ma­cje o ogrze­wa­niu węglem zebrane w jed­nym miej­scu, opi­sane pro­sto i w for­mie goto­wej do wydruku. Oto krótki (25 stron) porad­nik nowo­cze­snej obsługi kotła węglo­wego. Opi­suje nie­mal wszyst­kie zagad­nie­nia, na jakie zapewne natknie się każdy podej­mu­jący nie­równą walkę z kotłownią.

Nie daj się już dłu­żej wię­zić w kotłowni. Prze­rwij stru­mień pie­nię­dzy wypły­wa­jący z two­jego port­fela na kolejne tony węgla do kar­mie­nia tego wiecz­nie głod­nego bla­sza­nego mon­strum usta­wio­nego w piw­nicy. W życiu jest tyle lep­szych spo­so­bów na zmar­no­wa­nie czasu, niż dokła­da­nie węgla do pieca.

2 myśli nt. „Ekonomiczne i czyste ogrzewanie węglem

  1. Pingback: Sąsiad kopci na pół osiedla - jak żyć? | Czyste spalanie węgla

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *